Kosa Kata untuk Menyampaikan Suasana Hati dalam Bahasa Mandarin

” 多少风雨绝不会消除我眼睛里的微笑——Duōshǎo fēngyǔ jué bù huì xiāochú wǒ yǎnjīng li de wéixiào Betapapun hujan badai, tak akan men ghapus senyum di mataku ” 中文朋友大家好 Zhōngwén péngyǒu dàjiā hǎo —— Hai sahabat Mandarin. 你们现在心情怎么样? Nǐmen xiànzài xīnqíng zěnme yàng? —— Bagaimana suasana hati kalian hari ini?. 我今天很高兴 Wǒ jīntiān hěn gāoxìng —— Hari ini saya sangat senang. Kalau ada yang bertanya… 你心情怎么样?Nǐ xīnqíng zěnme yàng? ——Bagaimana … Read More